Ilmajoen kunta eliminoi uuden sote-keskuksensa kosteusuhat jo ennakkoon

 

Ilmajoen kunta eliminoi uuden sote-keskuksensa kosteusuhat jo ennakkoon


Ilmajoen kunta on päättänyt lähteä käyttämään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uutta, patentoitua
suomalaista kuivatusinnovaatiota paikkakunnalle rakennettavassa sote-keskuksessaan. Kohteessa
menetelmällä kuivataan paikalla valettava rakennuksen alapohja ja varmistetaan samalla myös sen
kuivuus tulevaisuudessa.


Kysymys on täsmäkuivatus-menetelmästä, joka nopeuttaa betonin kuivumista merkittävästi ja mahdollistaa
näin ollen turvallisemman, nopeamman ja taloudellisemman rakentamisen. SafeDrying-niminen
kuivatusmenetelmä tarjoaa samalla jatkuvan, jopa ikiaikaisen rakennuksen kosteusarvojen valvonnan.
Ennen kaikkea tämä nyt valittu menetelmä varjelee kiinteistön monilta mahdollisilta tulevaisuuden
kosteusuhilta, sillä se asennetaan kiinteäksi osaksi rakennusta.

Aikaisemmin SafeDrying-menetelmällä on kuivatettu onnistuneesti muun muassa Helsingin keskustaan
rakennetun taidemuseo Amos REXin haastavat ja paksut betonivalut, joiden laskennallinen kuivumisaika
olisi ollut useita vuosia. SafeDryingilla valut kuivuivat alle seitsemässä kuukaudessa.
Ilmajoen uuden sotekeskuksen rakentaminen on aloitettu ja etenee hyvässä vauhdissa. Lähes 2000
neliömetrin suuruiseen rakennukseen muuttavat sen valmistuttua akuuttivuodeosasto, fysioterapia,
kotiutustiimi ja sotekeskuksen keskusvarasto.


KUIVATUSAIKA PUOLITTUU

Uudisrakennuksen alapohja tulee koostumaan pääosin paikalla valetusta, 200 mm:n vahvuisesta kantavasta
teräsbetonilaatasta sekä tasoitekerroksesta. SafeDrying-menetelmän mukaisesti betonilaattaan sijoitetaan
erillinen kuivatuskanavisto. Ilman tätä kanavistoa laatan kuivuminen kestäisi ihannelämmössä noin 25
viikkoa ja riskitilanteessa jopa 33 viikkoa.

Kohteen kosteudenhallintaselvityksessä on laskettu, että käytettäessä SafeDrying-kuivatuskanavistoa, voi
alapohjan betonilaatan kuivatusaika olla noin 14 viikkoa. Parhaimmassa tapauksessa kuivatusaika siis
puolittuu perinteiseen kuivatukseen verrattaessa. Lisäksi on tunnettua, että kuivien rakenteiden
vikasietoisuus on merkittävästi suurempi kuin rakenteiden, joiden suhteellinen kosteus on korkeampi.
Menetelmä siis lisää kiinteistön vikasietoisuutta muun muassa vesivahinkoja ja ilmastonmuutoksen
aiheuttamia haasteita vastaan.


KOETELTU KEKSINTÖ

Muutaman viime vuoden aikana SafeDrying Oy on kuivattanut onnistuneesti jo lukuisia kosteusongelmaisia
kohteita. Useissa niistä on kokeiltu aikaisemmin tuloksettomasti muita markkinoilla olevia kuivatus- tai
korjausmenetelmiä.

SafeDryingin kuivatuskohteina on ollut muun muassa kunnallisia laitoksia, isoja arvokiinteistöjä sekä
omakoti- ja rivitaloja. 

 

Lisätiedot:
Joni Kotipelto
Myyntijohtaja
050 312 2319