Kaikki kiinteistöt kuiviksi!

 

 

SafeDrying on Tekesin kanssa kehitetty uusi patentoitu tehokkain rakenteiden kuivatus- ja
kuivanapitojärjestelmä.

SafeDrying asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistöä. Järjestelmä kerää kaiken kosteuden
rakenteista kuvatuskanavien sisään ja vie kosteudet suurella virtausnopeudella
kuivatusyksikköön. Kuivatusyksikössä ilmavirta kuivataan, lämmitetään ja puhalletaan uudelleen
kiertoon. Normaalisti tämä kierto vie vain muutaman sekunnin.

SafeDrying-järjestelmiä on asennettu mm. useisiin kouluihin, päiväkoteihin, taloyhtiöihin ja
omakotitaloihin.

Kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että SafeDrying-järjestelmällä pystytään saamaan
kaikki rakennukset kuiviksi, kunhan rakenteisiin ei pääse painovoimaisesti vettä. Esteenä
ei ole sekään, vaikka kosteuden lähde olisi rakennusten perustamistapa, joka nostaa kapillaarisesti
kosteutta alhaalta päin rakenteisiin. SafeDrying onkin paras tapa pitää kapillaarisesta
kosteudennoususta kärsivät rakenteet kuivina.

SafeDrying-järjestelmän asennus voidaan hoitaa nopeimmillaan jopa viikonlopussa.

Kiinteistö on käytettävissä koko kuivauksen ajan eli näin vältytään kalliilta väistötiloilta.
Kuivumista seurataan etävalvonnalla ja sen ansioista voidaan olla varmoja toivotusta
lopputuloksesta. SafeDrying-järjestelmällä kuivuminen saadaan hoidettua hyvinkin lyhyessä
ajassa perinteisiin kuivatusmenetelmiin verrattuna.

Kiinteistön kuivuttua, kuivana pitämiseen riittää tyypillisesti ajoittainen ilman kierrätys putkistossa,
eikä merkittäviä käyttökustannuksia näin muodostu. Kiinteistön kuivuutta valvotaan etäluentalaitteilla
vielä useampi vuosi, jolloin voidaan olla varmoja kiinteistön jatkuvasta kuivuudesta.

Uudisrakentaminen

SafeDrying -järjestelmällä voidaan merkittävästi nopeuttaa työmaa-aikaista kuivumista ja
varmistaa rakennuksen turvallinen kuivuus sekä ennen käyttöönottoa että käytön aikana.
Näin voidaan olla varmoja kiinteistön koko elinkaaren aikaisesta kuivuudesta,
josta saadaan tieto myös käyttäjille.

 

Lue ja kysy lisää:

SafeDrying

050 312 2319 Joni

0400 632 600 Esa