SafeDrying-lämmityksen kehittäminen alkoi reilu kymmenen vuotta sitten. Tuolloin pyrittiin siirtämään ja varastoimaan takan asuntoon antamasta lämmöstä kaksi kolmasosaa talon lattiaan. Jo varhaisissa tutkimuksissa onnistuttiin kuitenkin reippaasti ylittämään asetetut tavoitteet. Sittemmin SafeDrying-lämmitysjärjestelmään on kehitetty Tekesin myötävaikutuksella myös patentoitu kuivatusominaisuus, joka takaa rakennuksen alapohjan koko elinkaaren aikaisen kosteusturvan ainoana markkinoilla olevana lämmitysjärjestelmänä.

Nykyään takan tuottamasta lämmöstä saadaan SafeDrying -järjestelmällä siirrettyä ja varastoitua lattioihin jopa yli 90 prosenttia. SafeDrying-lämmitysjärjestelmälle kehitetty erikoisvalmisteinen takka ei nimittäin lämpene merkittävästi edes kuorestaan ja vain takan lasi lämmittää ympäristöään mielyttävästi 0,5–1 kilowatin teholla. Muu takalla tuotettu lämpö siirretään tehokkaasti talon lattiaan SafeDrying -järjestelmän avulla, jossa se lämmittää tasaisesti ja takaa alapohjan kosteusturvan.

SafeDrying-lämmitysjärjestelmiä on asennettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämän lisäksi patentoituja kuivattavia ja takuuvarmasti kosteusturvallisia lämmitysjärjestelmiä on asennettu pientaloihin useita kymmeniä vuodesta 2015 lähtien.

Kosteusturvallinen SafeDrying®-lämmitys

Kuivattavassa ja taatusti kosteusturvallisessa ilmakiertoisessa SafeDrying-lämmitysjärjestelmässä, voidaan hyödyntää takan tai muun lämmönlähteen tuottamaa lämpöä lähes täysimääräisesti ja varastoida se erittäin tehokkaasti lattialaattaan. Lämpöä varastoiva massa on tällöin jopa satakertainen tavalliseen varaavaan takkaan verrattuna. Järjestelmä myös lämmittää taloa mielyttävän tasaisesti viimeistä nurkkaa myöten, koska lämpö varastoidaan koko lattiaan kuivattavien SafeDrying-lämmitysputkien avulla. Perinteisen varaavan takkalämmityksen ongelmaksi tiedetään, että takka kuumentaa takkatilan, mutta muut tilat jäävät huomattavasti viileämmiksi. Tätä ongelmaa ei ole onnistuttu ratkaisemaan edes tehokkailla ilmanvaihtoratkaisuilla.

SafeDrying-lämmitysjärjestelmään kehitetty erikoistakka palaa pitkään, eikä tulta tarvitse juuri kohentaa. Erikoisvalmisteisen takan suuluukku on 70 senttiä leveä, mikä on omiaan luomaan tunnelmaa ja mahdollistaa isompienkin polttopuiden käytön. Takkaan nimittäin mahtuvat puolimetrisetkin halot, mikä helpottaa polttopuiden tekoa. Tällöin takassa voidaan myös polttaa halkaisijaltaan isoja puita, jolloin yksi pesällinen saattaa palaa parikin tuntia. Tämä luonnollisesti helpottaa takan käyttöä, kun puita ei tarvitse olla lisäämässä jatkuvasti.

Lisäksi useat testit ja asiakkaiden positiiviset käyttökokemukset osoittavat, että erikoisvalmisteinen takka kestää myös brikettilämmityksen. Näin SafeDrying-lämmitysjärjestelmä sopiikin hyvin myös tiiviiseen kaupunkiympäristöön, jossa varastotilaa energianlähteille on rajallisesti. 

Nykyaikainen passiivitalo tarvitsee vain murto-osan siitä energiasta, mihin 1990-luvun ja 2000-luvun alun taloissa on totuttu. Passiivitalossa jo vähäinen puunpoltto riittää kattamaan lämmitystarpeen koko lämmityskauden. Esimerkiksi jo 1-2 m3 puubrikettejä pitää useimmissa tapauksissa normaalikokoisen pientalon lämpimänä koko vuoden. Näin lämmitysenergian varastointi sekä tuottaminen hoituu helposti ja ekologisesti, lähienergialla.

Kun takkaa ei jatkuvasti käytetä lämmityskaudella, on SafeDrying-lämmitysjärjestelmän tueksi hyvä ottaa toinen lämmönlähde. Lattiassa kulkevan ilman lämmittäjäksi sopii hyvin esim. sähkölämmitys tai ilmalämpöpumppu. Erityisesti ilmalämpöpumppuun ja takkaan yhdistettynä SafeDrying-lämmitysjärjestelmällä saadaan erinomaisia ja energiatehokkaita tuloksia. Eräässä SafeDrying -kohteessa Pirkanmaalla saatiin talon kokonaisenergiantarve puolitettua asentamalla SafeDrying-lämmitysjärjestelmä takalla ja ilmalämpöpumpulla varustettuna kosteusongelmista kärsineen kolmikerroksisen rintamamiestalon kellarikerrokseen. Tässä kohteessa erinomaiset tulokset oli saavutettu lähinnä ilmalämpöpumppua käyttämällä. SafeDrying-lämmitysjärjestelmää onkin mahdollista käyttää myös pelkällä ilmalämpöpumpulla ja sen lämmönlähteiksi voidaan integroida kaikki yleisimmät lämmitystavat.

Lisäksi joissakin kohteissa ostettavan sähkölämmitysenergian osuus on jäänyt jopa alla sataan euroon vuodessa, kun takkaa on käytetty pääasiallisena lämmönlähteenä.

Useissa näistä taloista lämmin käyttövesi lämmitetään piippukeräimillä yhdistettynä aurinkokeräimiin. Tällöin, kun takkaa käytetään, saadaan piipun ”hukkalämmöllä” tuotettua lämmin käyttövesi. Kesäaikaan, kun takkaa harvemmin lämmitetään, saadaan lämmin käyttövesi tuotettua aurinkokeräimillä lähes ilmaiseksi. Nämä ekologiset ratkaisut on suunniteltu tukemaan erittäin hyvin kosteusturvallisen ja kuivattavan SafeDrying-lämmityksen toimintaa. Näin saadaan myös ehdoton kosteusturva rakennukselle koko sen elinkaaren ajan ja paras mahdollinen hyöty järjestelmän käyttäjälle.

Yleisin ratkaisu SafeDrying -järjestelmällä lämmitetyissä taloissa on kombo, jossa takan ja ilmalämpöpumpun yhdistelmällä lämmitetään talon lattioissa kiertävä ilma. Tässä kombinaatiossa yhdistyvät erityisesti käytön helppous ja ekologisuus. Vara- ja säätöjärjestelmänä SafeDrying-lämmitysjärjestelmissä on tyypillisesti sähkön käyttö putkistossa kiertävän ilman lämmitykseen. 

Vuoden 2018 jälkeen kaikilta uusilta rakennusluvilta vaaditaan lähes nollaenergiarakentamista, sillä Euroopan unioni ja Suomen valtiovalta haluavat lisätä uusiutuvan lähienergian käyttöä. SafeDrying tukee näitä tavoitteita ja kosteusturvallisen SafeDrying-lämmitysjärjestelmän valitsija huolehtiikin omalta osaltaan myös maapallon hyvinvoinnista.