Helsingin ydinkeskustaan avatun Amos Rex -taidemuseon erittäin haasteelliset betonivalut kuivatettiin SafeDrying®-menetelmällä.

Museotyömaalle asennettiin useita kilometrejä SafeDrying®-kuivatusputkistoa tuhansien neliöiden alalle ja kuivatettiin betonirakenteita jo paljon ennen vesikaton valmistumista. Tässä haastavassa kohteessa olevien, erittäin paksujen betonivalujen laskennallisesta kuivumisajasta saatiin SafeDrying®-järjestelmällä nipistettyä useita vuosia, vaikka rakenteisiin kohdistui kova ulkoinen kosteusrasitus kattorakenteiden puuttumisen takia.

Kosteusrasituksen määrästä ja kuivatusjärjestelmän tehokkuudesta kertoo esimerkiksi se, että yhdeltä 285 m² kuivatuspiiriltä SafeDrying®-kuivatusjärjestelmä poisti vettä 2315 litraa 6,5 kuukauden kuivatusjaksolla.

Tällä työmaalla SafeDrying® mahdollisti rakennusaikataulussa pysymisen ja lattioiden pinnoittamisen huomattavasti perinteisiä menetelmiä aikaisemmin. Kustannuksiltaan SafeDrying®-kuivatuksen asentaminen myös jäi vain murto-osaan muihin tarjolla olleisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Amos Rex -taidemuseolla hyväksi havaittu SafeDrying®-kuivatus sopiikin käytettäväksi kaikkien uudiskohteiden alapohjien ja seinien kuivattamiseen sekä turvallisen kuivuuden varmistamiseen koko rakennuksen tulevan elinkaaren ajan, kun rakennusmateriaaleina ovat betoni ja yleisesti kaikki kivirakenteet.

Edut:

Suurten ja pienten uudisrakennusten käyttöön ottaminen nopeutuu huomattavasti patentoidulla SafeDrying®-järjestelmällä. Nopeus tekee puhallusmenetelmästä taloudellisesti viisaan ratkaisun, kun rakennukset valmistuvat ja voidaan ottaa käyttöön huomattavasti aikaisempaa nopeammin.


Kun kosteus poistetaan rakenteista, homeiden ja mikrobien kasvu estyy.


Rakenteen sisältä tapahtuvan SafeDrying®-kuivatuksen on todettu olevan useita kertoja tehokkaampaa, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan.


SafeDrying®-kuivatusputket eivät vaadi asentajaltaan LVI-alan ammattipätevyyttä tai erityistä ylläpitoa ja ne voidaan valaa suoraan betonilaatan sisään.


Lattiaan voidaan vapaasti asentaa kiinnikkeitä, vaikka SafeDrying®-putkisto on asennettuna.


SafeDrying® tarjoaa myös mielenrauhaa käyttäjälle, sillä kun kuivatusjärjestelmä on kerran asennettu, pystytään sen avulla pitämään rakenteet kuivina ja terveinä niiden koko elinkaaren ajan. Jatkuva digitaalinen etäseuranta on nimittäin olennainen osa SafeDrying®-metodia ja kerätyn datan saa helposti luettavaksi esim. matkapuhelimeen.


Etäseuranta on myös erinomainen apu asunnonvaihtotilanteessa, sillä sen avulla voidaan näyttää alapohjan kosteusdata kuukausien tai jopa vuosien ajalta. Näin ostaja ja myyjä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä.


Tehokuivatuskauden ulkopuolella SafeDrying® toimii kosteutta poistavana ja kustannustehokkaana lämmitysjärjestelmänä.


SafeDrying®-järjestelmän lämmönlähteeksi käyvät kaikki yleisimmät lämmitysmuodot.


SafeDrying® on myös turvallinen tapa pitää kuivana ja lämmittää rakenteita, sillä putkistossa kierrätetään vain kuivaa, lämmintä ilmaa.

 

SafeDrying®-kuivatus on osoittanut jo toimivuutensa ja tehokkuutensa sekä rakentamisaikataulua nopeuttavat ominaisuutensa.

SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita
SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita
SafeDrying® kuivaa myös Amos Andersonin uuden taidemuseon betonirakenteita