Lattian sisässä oleva putkisto lämmittää laatan ja poistaa kosteuden laatasta.

Patentoitu SafeDrying®-kuivatuslämmitys perustuu kuivaan ja lämpimään ilmaan, jota kierrätetään suurella nopeudella lattian sisällä kulkevissa putkissa. Uudiskohteissa SafeDrying®-putket valetaan betonilaatan sisään. Korjauskohteissa kuivatuskanavisto voidaan urata kuivatettavan kiinteistön lattioihin, toteuttaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohdassa tai valaa betonilaatan sisään.

Betonin kuivatukseen kehitetyt SafeDrying®-putket luovuttavat lämpöä ympäröivään betoniin, samalla putkisto kerää kosteutta betonista ja pitää ympäröivät rakenteet kuivana. Putkisto siirtää kosteuden niin sanottuun keskusyksikköön.

Keskusyksiköstä vesi poistuu omakotitaloissa tyypillisesti ilmanvaihdon kautta, ja isommissa kiinteistöissä ilmanvaihtokanavien tai kuivatusjärjestelmän kautta. SafeDrying®-järjestelmän ilmavirtaus on hyvin tehokas, sillä yleensä ilma kiertää takaisin keskusyksikköön jo kolmesta kahdeksaan sekunnissa. Tehokuivatusvaiheessa järjestelmään liitetään myös yleensä rakennuskuivain ja lämmitin.

Putkissa kulkevan ilman sisältämä kosteus on monin tavoin seurattavissa ja arvot saa helposti luettavaksi etänä esim. matkapuhelimella tai tietokoneella. Tämä mittaustieto auttaa sekä uusien että olemassa olevien rakennusten kuivatusta ja kuivana pitämistä niiden koko elinkaaren ajan.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että SafeDrying®-järjestelmä poistaa rakenteisiin mahdollisesti jääneen kosteuden erittäin tehokkaasti. 

SafeDrying®-järjestelmä myös ehkäisee haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja homekasvillisuuden muodostumisen hyvin luotettavasti, sillä kun talojen rakenteista poistetaan kosteus, niin homeidenkin kasvu estyy.

Mihin kuivatusteho perustuu?

Mihin kuivatusteho perustuu?

Hiustenkuivaaja on kaikille tuttu ja lähes joka kodista löytyvä kuivatuksen tehokas apuväline. Patentoitua SafeDrying®-kuivatusjärjestelmää voisikin kuvailla rakennusfööniksi. 

Lattian sisällä olevaan SafeDrying®-putkistoon nimittäin puhalletaan kuivaa ja lämmintä ilmaa suurella nopeudella. Kuiva ja lämmin ilma pystyy sitomaan itseensä tehokkaasti kosteutta, jonka ilmavirta sitten kuljettaa pois rakenteista.

Suljetussa SafeDrying®- kuivatusjärjestelmässä ilmavirran nopeus voidaan nostaa erittäin suureksi – suuremmaksi kuin millään puhaltimella, joka lämmittää vain betonin pintaa. Tyypillisesti ilmavirta kiertää SafeDrying®-putkiston läpi kolmesta kahdeksaan sekunnissa. Tutkimuksissa SafeDrying®-järjestelmän on todettu poistavan kosteutta rakenteista useita kertoja tehokkaammin, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivatuksen.


SafeDrying®-järjestelmään voidaan yhdistää lattiassa kiertävän ilman kosteushälytykset, jotka välittävät heti tiedot kiinteistön kunnossapidosta vastaavalle. Näin päästään kosteuden lähteelle nopeasti. Kun tehokas SafeDrying®-kosteudenpoistojärjestelmä on jo asennettu, pienistä kosteusvahingoista selvitään ilman suuria toimenpiteitä. Järjestelmä myös mahdollistaa helpon siirtymisen tehokuivatusvaiheeseen rakenteita purkamatta.  

Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.
Betonilattian sisään asennettuun putkistoon puhalletaan kuivaa ja lämmin ilmaa, joka lämmittää betonilaatan. Laatta kuivuu nopeasti kierrätettävän ilmavirran ansiosta.

Korjauskohteessa SafeDrying®-kuivatusputki voidaan urata lattian sisään, jolloin saadaan varmasti kuivat rakenteet myös alhaalta nousevaa kosteutta vastaan. Työ on huomattavasti helpompi, nopeampi ja halvempi sekä lopputulokseltaan varmempi perinteisiin lattian uusimiskorjauksiin verrattuna.

Toisin kuin perinteisillä menetelmillä, joissa kosteusarvoja seurataan vain mitta-anturin kapea-alaisen mittapisteen kautta, SafeDrying®-järjestelmässä saadaan ilmavirran kosteutta seuraamalla samalla varmistettua rakennusfysikaalinen toiminta koko kuivattavalta alalta. Kosteuden poistumisesta ja rakenteiden kuivuudesta saadaan siten myös seuranta-arvot koko rakennuksesta niitä tarvitseville. Näin myös tilan käyttäjille saadaan varmuus SafeDrying®-järjestelmän toimivuudesta ja rakennuksen terveellisyydestä, eikä ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.