Korjausrakentaminen

SafeDrying kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmää voidaan käyttää useissa erilaisissa korjauskohteissa. Soveltuvia kohteita ovat mm. omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, koulut, päiväkodit, kallioluolat ja uimahallit.
Järjestelmä voidaan tyypillisesti asentaa hyvin nopeasti ja tilat pitää käytössä koko aktiivikuivatuksen ajan. Näin vältytään väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta.

Korjausrakentaminen

SafeDrying kuivatus- ja kuivanapitojärjestelmää voidaan käyttää useissa erilaisissa korjauskohteissa. Soveltuvia kohteita ovat mm. omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, koulut, päiväkodit, kallioluolat ja uimahallit.
Järjestelmä voidaan tyypillisesti asentaa hyvin nopeasti ja tilat pitää käytössä koko aktiivikuivatuksen ajan. Näin vältytään väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta.

Koulurakennus kuivaksi virroilla

Virtain Killinkosken koulu on alun perin rakennettu 1950-luvulla ja peruskorjattu kattavasti vuonna 2010. Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen oli uusittu mm. salaojat ja sisäpuoliset lattiat. Rakennuksen haasteena oli kuitenkin maaperästä tuleva kapillaarinen kosteudennousu, jonka vuoksi keskellä taloa oleva kantava seinä oli märkä vuonna 2017.

Koulurakennus kuivaksi virroilla

Virtain Killinkosken koulu on alun perin rakennettu 1950-luvulla ja peruskorjattu kattavasti vuonna 2010. Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen oli uusittu mm. salaojat ja sisäpuoliset lattiat. Rakennuksen haasteena oli kuitenkin maaperästä tuleva kapillaarinen kosteudennousu, jonka vuoksi keskellä taloa oleva kantava seinä oli märkä vuonna 2017.

Kosteudesta johtuvien ongelmien korjaamiseksi, koululla asennettiin patentoitu SafeDrying-kuivatusjärjestelmä. Asennustyö vietiin läpi lomakuukauden aikana ja näin vältyttiin muun muassa toimintojen keskeyttämiseltä ja kalliiden väistötilojen rakentamiselta.

Rakennus haluttiin myös pitää opetuskäytössä kuivatuksen ajan. Tästä syystä kuivatus toteutettiin ajastimella, jolloin puhallin oli päällä vain öisin. Tästä huolimatta, suhteelliset kosteudet kuivatusalueella ja sen yläpuolisessa seinässä saatiin nopeasti laskemaan turvalliselle alueelle, jolla terveydelle haitallinen mikrobikasvusto on mahdotonta. 7 kuukauden tehokuivatusjakson päätteeksi samat, aiemmin hyvin haasteelliset alueet todettiin erittäin kuiviksi. Kantavalta senälinjalta oli nimittäin poistettu rakenteiden sisältä 27 metrin matkalta seurantajakson aikana SafeDrying-kuivatuskanavisto kautta yli 1000 litraa vettä.

SafeDrying-järjestelmän mahdollistaman etävalvonnan kautta pystyttiin kosteudesta kärsivän alan kuivumista seuraamaan reaaliaikaisesti. Samalla saatiin myös varmistettua käyttäjille rakennuksen turvallisuus ja kuivatusjärjestelmän toimivuus. Kuivatuksen alussa rakenteiden ollessa märimmillään, poistettiin rakenteista kuivatuskanaviston kautta noin 9 litraa vettä yössä. Nyt rakenteiden ollessa turvallisen kuivat, poistetaan kapillaarisen kosteudennousun tuomaa vettä noin 4 litraa joka yö.

Tehokuivatuskauden jälkeen koulun tiloissa toimivassa Killinkosken päiväkodissa siirryttiin normaalikuivatukseen ja seurantaan, jolloin rakenteissa kierrätetään ilmaa kuivatuskanaviston kautta ja kosteutta seurataan etänä. Näin kantavat seinärakenteet saadaan pidettyä turvallisen kuivina, maaperästä nousevasta kosteudesta huolimatta.

Kokonaisuudessaan SafeDrying-kuivatus säästi Virtain kaupungille merkittävän määrän rahaa ja mielipahaa, kun lasten ja kasvatusalan ammattilaisten ei tarvitse enää kärsiä kosteusongelmien aiheuttamista lukuisista haitoista työ- ja opiskeluympäristössään.

Virtain Killinkoskella hyväksi todettua SafeDrying -korjausmenetelmää voidaankin soveltaa kaikkiin alapohjan ja seinien kosteusongelmista kärsiviin rakennuksiin, joissa rakennusmateriaaleina on käytetty betonia tai yleisesti kaikkia kivirakenteita.

Etävalvonta

Oheinen grafiikka kuvaa Virtain Killinkosken koulurakennuksen kuivatusta ja kuivuuden ylläpitoa.

Etävalvonta

Oheinen grafiikka kuvaa Virtain Killinkosken koulurakennuksen kuivatusta ja kuivuuden ylläpitoa.

Image

Grafiikan punainen eli ylin osio kuvaa rakenteiden suhteellisen kosteuden (RH) vaaravyöhykettä, jossa mikrobikasvusto on todennäköistä (RH 85-100%). Keltaisella alueella mikrobikasvusto on mahdollista (RH 75-85%). Vihreällä alueella mikrobikasvusto on mahdotonta (RH 0-75%).

Kuten kuvasta näkyy, kuivatus on Killinkoskella onnistunut erinomaisesti. Jo 3 kuukaudessa päästiin kuivatuksessa vihreälle eli turvalliselle alueelle. Tämän jälkeen, noin 4 kuukauden aikana, syntyi rakenteille selkeä turvamarginaali, joka suojaa jatkossa rakenteita mahdollisilta kosteuspulsseilta ja lisää huomattavasti kosteusvikasietoisuutta. 

Kun riittävä turvamarginaali oli saavutettu, siirryttiin Killinkoskella normaalikuivatus- ja seurantavaiheeseen, jolloin rakenteissa kierrätetään ilmaa joitakin tunteja vuorokaudessa ja kosteutta seurataan etänä turvallisen kuivuuden ylläpitämiseksi.

Kuvaajasta nähdään myös, että ulkoilman ollessa loppukesästä kosteimmillaan rakenteiden RH nousi hieman, mutta lähti talvea kohti taas laskemaan. Tämä on normaalia vuosivaihtelua. Rakenteiden RH on vakiintunut nyt noin 45 %:n tasolle. Etäseurantaa jatketaan vielä vuosia, jotta turvallinen kuivuus voidaan varmistaa myös jatkossa.

Turtiaiset säästivät 15000 euroa

Tuusulassa asuva Turtiaisen perhe säästi SafeDrying -kuivatuksen avulla 15 000 euroa. Perhe omistaa vuonna 1960 valmistuneen rintamamiestalon, jonka kellarikerros on noin 1,5 metriä maanpinnan alapuolella. Taloa laajennettiin vuonna 1990 rakentamalla yhdelle sivulle yksikerroksinen lisäosa.

Turtiaiset säästivät 15000 euroa

Tuusulassa asuva Turtiaisen perhe säästi SafeDrying -kuivatuksen avulla 15 000 euroa. Perhe omistaa vuonna 1960 valmistuneen rintamamiestalon, jonka kellarikerros on noin 1,5 metriä maanpinnan alapuolella. Taloa laajennettiin vuonna 1990 rakentamalla yhdelle sivulle yksikerroksinen lisäosa.

Vuosien kuluttua uudisrakentamisen jälkeen ilmenivät ongelmat. Syynä oli se, että laajennuksen alle ei pystytty uudistamaan salaojia nykyisen teknologin mukaisiksi. Ja seurauksena oli se, että viemäri pääsi vuotamaan useamman vuoden ajan talon alapohjaan kenenkään sitä huomaamatta.

Ja mitä sitten tehtiin?

– Vuodon vaurioittama alue oli yhteensä noin 35 m2, siitä piikattiin auki 24 m2. Piikkaamattomalla alueella on useita väliseiniä, tekninen tila lämmitysjärjestelmineen sekä wc.

– Alimmainen laatta jätettiin paikoilleen ja sen päälle asennettiin eristys ja sen päälle taas kosteutta poistava puhalluskuivatus (SafeDrying), kertoo talon omistaja Petri Turtiainen.


– Tavoitteenamme oli ja on edelleen poistaa jatkuvasti laatasta kosteutta sekä kuivattaa pitkän ajan kuluessa talon ulkoseinät, rakennuksen keskellä oleva kantava rakenne sekä myös laatan alle jäänyt hieman yli 10 neliömetrin alue.

Ja miten on onnistuttu?

Edelleenkin tuloksista hieman yllättynyt Turtiainen kertoo, että kahdeksan kuukauden kuluttua puhalluskuivatuksen asentamisesta on purkamatta jätetty totaalisen kostea alue rutikuiva.


– Myös ulkoseinät ja kantava sisäseinä lähtivät kuivumaan vauhdilla huolimatta siitä, että ulkoinen vesirasitus oli kyseisenä syksynä merkittävästi keskimääräistä isompi.

Parhaillaan Turtiaisen rintamamiestalon kuivumista seurataan tiiviisti reaaliaikaisen digitaalisen näyttöjärjestelmän avulla. Tulokset ovat olleet ja ovat koko ajan pelkästään positiivisia.

– En todellakaan tiedä mitään muuta yhtä tehokasta ja edullista tapaa hoitaa vanhan rintamamiestalon kellarin kosteusvaurioita ja -rasitusta. Me säästimme tällä mallilla ainakin 15 000 euroa, kertoo tyytyväinen Petri Turtiainen.

Järjestelmän edut

Esittelemme 15 erilaista syytä valita SafeDrying-järjestelmä

Järjestelmän edut

Esittelemme 15 erilaista syytä valita SafeDrying-järjestelmä

SafeDrying-järjestelmällä pystytään saamaan kaikki rakennukset kuiviksi, kunhan rakenteisiin ei pääse painovoimaisesti vettä.

Patentoidulla SafeDrying-kuivatusjärjestelmällä pystytään kuivattamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti jo kosteusvaurioituneita vanhojen kiinteistöjen alapohjia ja seinärakenteita sekä pysäyttämään salakavala kapillaarinen kosteudennousu.

Lyhyen asennusajan ja rakenteiden sisältä tapahtuvan kuivatuksen ansiosta vältytään väistötiloilta ja muilta raskailta väliaikaiskustannuksilta.

SafeDrying mahdollistaa tilojen käytön koko kuivatusjakson ajan.

Tehokuivatuskauden jälkeen ylläpitävä tuuletus riittää pitämään rakenteet kuivina. SafeDrying -järjestelmää ei siis tarvitse pitää päällä jatkuvasti, kun rakenteet on saatu turvallisen kuviksi, vaan tuuletus voidaan toteuttaa esimerkiksi ajastimella yöaikaan. 

Korjauskohteessa SafeDrying-kuivatuskanavisto voidaan urata lattian sisään tai toteuttaa pinta-asennuksena seinän ja lattian liitoskohdassa. Tällöin alapohjaa tai muita rakenteita ei tarvitse purkaa ja asennustyö voidaan tehdä jopa viikonlopun aikana.

Kun kosteus poistetaan rakenteista, homeiden ja mikrobien kasvu estyy. Järjestelmä voidaan myös alipaineistaa, jolloin rakenteissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet eivät pääse leviämään huoneilmaan.

SafeDrying soveltuu erityisen hyvin rintamamiestalojen, taloyhtiöiden, koulujen, päiväkotien, uimahallien, terveyskeskusten ja kosteiden kellareiden kivirakenteiden kosteusvaurioiden korjaamiseen.

Rakenteen sisältä tapahtuvan SafeDrying-kuivatuksen on todettu olevan useita kertoja tehokkaampaa, kuin optimiolosuhteissa pinnan kautta tapahtuvan kuivumisen.

Menetelmä on huomattavasti helpompi, nopeampi ja halvempi sekä lopputulokseltaan varmempi perinteisiin lattian uusimiskorjauksiin verrattuna. SafeDrying-kuivatusjärjestelmä mahdollistaa myös kapseloinnin.

SafeDrying tarjoaa mielenrauhaa käyttäjälle, sillä kun kuivatusjärjestelmä on kerran asennettu, pystytään sen avulla pitämään rakenteet kuivina ja terveinä myös tulevaisuudessa. Jatkuva digitaalinen etäseuranta on nimittäin olennainen osa SafeDrying -metodia ja kerätyn datan saa helposti luettavaksi esim. matkapuhelimeen. 

Etäseuranta on myös erinomainen apu asunnonvaihtotilanteessa, sillä sen avulla voidaan näyttää alapohjan kosteusdata kuukausien tai jopa vuosien ajalta. Näin ostaja ja myyjä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä.

Järjestelmän lämmönlähteeksi käyvät kaikki yleisimmät lämmitysmuodot ja sitä on mahdollista käyttää kuivatuksen lisäksi myös kiinteistön lämmitykseen.

SafeDrying on myös turvallinen tapa kuivattaa ja lämmittää rakenteita, sillä putkistossa kierrätetään vain kuivaa, lämmintä ilmaa.

SafeDrying-kuivatusjärjestelmää on jo käytetty menestyksekkäästi lukuisten rintamamiestalojen, omakotitalojen, taloyhtiöiden, koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja uimahallin kosteusongelmien korjaamiseen. 

esan-talon-uraus.jpg
putki-urassa1_2a.jpg
killinkoski-uraus.jpg